Prevádzkovateľ Ham.sk:
Sven Creative, s.r.o.
Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava

0948 301 293
info@sven.sk

IČO: 35969687
DIČ: 2022098771
IČ DPH: SK2022098771

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38709/B. Zmluva na dodanie IKT technológií medzi spoločnosťou Sven Creative, s.r.o. a KIOS a.s. na dodávku IKT technológií.